Opstarten zwembad


Opstarten zwembad

Opstarten zwembad zomer.

Dit is afhankelijk van het type installatie dat u heeft.

Wij raden altijd aan om foto’s te maken bij op opstarten van de winterbeurt. Dit helpt bij het opstarten.
Heeft u foto’s gemaakt dan deze raadplegen.

Het beste is pas het zwembad te reactiveren na de ijsheiligen om late bevriezing van buizen of onderdelen te voorkomen.

Heeft u Actief Overwinteren Zwembad gedaan?:

1.    Maak voor het verwijderen van afdekkingen deze eerst schoon. Verwijder bladeren, aanslag en mos. Laat deze goed drogen alvorens op te rollen of te vouwen.  Rubbers en andere bevestigingen bij elkaar opbergen en rubbers eventueel invetten/ beschermen.

2.    Schakel de pomp tijdelijk uit en controleer het pompmandje en rubber deksel. Vet de deksel en rubber eventueel direct in.

3.    Warmte pomp koppelingen losdraaien en controleren of de rubbers goed zitten. Schroefdraad en rubbers eventueel invetten.

4.    Controleer de leidingen en kranen en elektro van de installatie.

5.    Controleer het water niveau. Mocht er te veel water in staan doe dan direct de filter spoelen. Mocht er te weinig water zijn, vul het bad bij tot niveau.

6.    Controleer een eventueel aanwezig lamellen deck op vuil en werking en eventuele schade. Mocht dit vuil zijn? Dan goed schoonmaken vooral het scharniergedeelte van de lamellen.

7.    Controleer de skimmermandjes op vuil en correcte plaatsing.

8.    Draai eventueel de filterdeksel los en controleer hier ook de afdichtrubber en kwaliteit filter medium. Deksel direct invetten voor sluiten.

9.    Kranen die stroef werken of andere koppelingen kunnen ook met een beetje vaseline  weer op gang worden gebracht.

10. Heeft u een waterbehandeling? Breng deze dan alvorens de pomp weer te starten in orde.

 

Waterbehandeling opstarten:

 

Bij een chloorregeling:   Schakel het elektro apparatuur waterbehandeling uit.

1.    Verwijder eventueel geplaatste afsluitdoppen, en plaats de elektroden weer terug in de daarvoor bestemde pluggen of analysekamers.  Kijk dat de rubbers goed zitten.

2.    Controleer de analysekamers, sommige merken gebruiken water filters van dun gaas wat zich langzaam oplost. Deze moeten dan vervangen worden.

3.    Verbind de kabels weer met het elektromeetapparaat, en let goed op of u het juiste contact neemt. De genomen foto’s kunne hierbij helpen. pH of RX

4.    Controleer of de chemicaliën vaten in orde zijn en de vloeistof vrij door de slangen verwerkt kan worden. (PAS OP!  Dit is Bijtend zuur!)

5.    Na controle van goed aansluiting kunt u de bypass langzaam openen zodat de elektroden onder water staan.

6.    Mochten de elektroden lekken bij de aansluiting? In de aansluiting (elektroden pvc) zitten rubbers die verschoven kunnen zijn. Controleer deze alvorens de bevestiging te hard aan te draaien. Meestal zou handvast voldoende moeten zijn voor een lekdichte sluiting.

7.    Start de apparatuur op en controleer of de pompjes van stroom voor zien zijn en/of reeds pompen.

8.    Bij een te lage temperatuur (onder +/-8  - 10 graden) werken sommige pompje nog niet.

9.    Omdat het water waarschijnlijk niet op kwaliteit is zal het even duren voor dat bepaalde waardes worden gehaald. Het kan zijn als de pompjes te lang draaien dat er een foutmelding komt. (dit is een soort beveiliging dat er niet een heel vat chemicaliën wordt weg gepompt).

10. Mocht de foutcode verschijnen dan is dit op te lossen door het apparaat te resetten of simpelweg de stroom even uit te schakelen.

11. Controleer de waterkwaliteit met test strips die niet te oud zijn. Meten is weten.

12. Nadat het water verschillende malen is door gepompt is het ook tijd om de elektroden op nieuw te kalibreren. De aangegeven Waarders moeten naderhand overeen stemmen met de test strips.

                                                                          

Bij een Zoute regeling:

 

1.    Mocht de zout elektrolyse kamer in een bypass zijn verwerkt is dit ook een mooie kans om deze schoon te maken.

2.    Verwijder eventueel geplaatste afsluit-doppen en Plaats de elektroden terug. Pas op dat de rubbers in de houders niet verschoven worden en goed sluiten. De koppeling niet te hard aandraaien. Beter is na draaien als er een druppeltje water uit komt.

3.    Laat de Bypass langzaam vollopen met water, zodat de lucht verdwijnt en de meetkamer gevuld is met water zodat de elektroden niet droog komen te staan.

4.    Sluit de elektrodes/ sondes aan op het apparatuur en hier bij kunnen de gemaakte foto’s goed van pas komen. Kijk voor de goede aansluiting!

5.    Als het zwembad water een aantal keren is door gespoeld en u eventueel de benodigde zout hoeveelheid en chemicaliën heeft toe gediend is het wenselijk de sondes opnieuw te kalibreren.

6.    Controleer het zwembad water regelmatig met test strips en vergelijk deze met de waardes op de apparatuur.

Een goede teststrip is vaak eerlijker als niet gekalibreerde elektrodes.