pH - zuur


pH - zuur

Wat is de pH-waarde van een zwembad?

Wat is pH?

De pH-waarde van een zwembad geeft de zuurtegraad weer van het water. Het geeft aan in hoeverre een in water oplosbare stof zuur of alkalisch is. De pH-waarde is de belangrijkste parameter om te meten in je zwembad of spa.

pH<7: zuur

pH=7: neutraal

pH>7: basisch of alkalisch

pH-waarde meten

De pH-waarde van een zwembad kan gemeten en opgevolgd worden met behulp van een digitale pH-meter (bv. HI981274, HI981214) of ook met een checker-fotometers (bv. HI779 voor pH in chloorbaden of de HI780 voor pH in zoutbaden). Teststrips en testkitjes zijn hiervoor niet geschikt!

Het is belangrijk dat je de pH meet op het moment dat de temperatuur van het zwembad op punt staat.

De pH zal stijgen wanneer de temperatuur van het water stijgt (dit door het ontsnappen van koolzuurgas). De pH van je water corrigeren is dus enkel nuttig als de temperatuur op peil staat.

Wat is de ideale pH-waarde voor mijn zwembad?

De ideale pH-waarde voor zwembaden waarbij de chloor werkzaam is en er geen irritatie optreedt, ligt tussen 7,0 en 7,6.

Een te hoge pH-waarde of een te lage pH-waarde van je zwembad kan bepaalde gevolgen met zich meebrengen.

 

pH-waarde zwembad te hoog: wat moet ik doen?

Wanneer de pH-waarde van een zwembad te hoog is, is het belangrijk deze opnieuw te doen dalen en te doseren, aangezien het bepaalde gevolgen met zich kan meebrengen.

Oorzaak en gevolg van te hoge pH in zwembad

Mogelijke oorzaken waardoor de pH-waarde van het zwemwater stijgt, is door het toevoegen van sterke chloorproducten of door plotse stijging van de temperatuur van het water.

Een te hoge pH kan leiden tot ontwikkeling van gevaarlijke bacteriën, omdat de vrije chloor in je zwembadwater veel minder actief is. Daardoor stijgt het chloorverbruik en zal je dit dus sneller moeten toevoegen en doseren. Een te hoge pH-waarde is ook niet aangenaam voor de zwemmer. Het zorgt voor rode ogen, een droge huid en het sneller verslijten van zwemmateriaal.

Helder water is niet altijd een garantie voor de afwezigheid van gevaarlijke bacteriën of virussen. Daarom is het meten van de pH zeer belangrijk voor de gezondheid van je kinderen en jezelf. Bovendien zal een te hoge pH in combinatie met te weinig vrije chloor leiden tot algengroei en groen water.

Conclusie: vrije chloor is enkel werkzaam in combinatie met een correcte pH-waarde!

Oplossingen: pH-waarde zwembad verlagen

pH min

Wanneer de pH van het zwembad te hoog is heeft dit als gevolg dat de chloor in het zwembad niet actief is. Bij een pH van bv. 9,0 is 100% van de chloor in het bad inactief en heeft de chloor geen desinfecterend effect meer. Het is uiterst belangrijk de pH-waarde tussen 7,0 en 7,6 te houden. Bij een hoge pH-waarde dient er zuur aan het bad toegevoegd te worden om zo de pH-waarde te verlagen. Dit kan in de vorm van ‘pH min’.

pH-waarde zwembad verlagen met azijn

Azijn is ook een zuur en tevens een effectief product om de pH-waarde te doen dalen. Bovendien is het ook een goedkope optie. Echter, zal azijn niet helpen voor grote pH-aanpassingen.

pH blijft te hoog

Het is mogelijk dat ‘pH min’ geen effect vertoont op de te hoge pH-waarde. De oorzaak daarvan is een veel te hoge alkaliniteit.

Dan heeft een zwak zuur zoals ‘pH min’ weinig invloed op de pH-waarde van je zwembad en dien je het sterkere zuur, zwavelzuur, toe te voegen. Zwavelzuur zal erin slagen de pH-waarde te doen dalen en wordt aangeraden voor grote en snelle pH-aanpassingen.

Voor het monitoren van pH en chloor is het altijd aangewezen om een automatisch doseersysteem te gebruiken, wat de pH- en chloorgehaltes in het bad continu meet en indien nodig bijstuurt.