Privacy


Privacy

Privacy beleid Pool Equipments

PoolEquipments.eu De Domeinnamen met de onderstaande extensies EU, NL, DE. BE

Over ons privacy beleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2020 Via onze webwinkels verwerken wij privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Wij vinden het daarom belangrijk dat we hier op een zorgvuldige manier mee omgaan. Persoonlijke gegevens daarom altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat:

wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.

• u het recht heeft uw persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of deze te laten verwijderen

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

PoolEquipments is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken voor onze website en met welk doel we dit doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst of u inschrijft voor een nieuwsbrief, dan ontvangen wij hiervoor Uw gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de Privacy beleid Pool Equipments Pagina 2 van 7 persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, bijvoorbeeld Uw adres om er voor te zorgen dat het pakketje op het juiste adres aankomt. Welke gegevens gebruiken wij?

Voornaam en achternaam

Adres en woonplaats

Telefoonnummer

Factuuradres

E-mailadres

Betalingsgegevens

Geslacht

Geboortedatum (optioneel)

IP-adres

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die aan uw gebruikersnaam gekoppeld zijn, verstrekken wij nooit aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de afhandeling van uw bestelling of als dit wettelijk verplicht is. Zo ontvangen onze vervoerders bijvoorbeeld uw naam en adresgegevens om ervoor te zorgen dat het pakket op het juiste adres wordt afgeleverd. Meer hierover lees je verderop in deze privacyverklaring. Als er een vermoeden is van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten. Verder zijn in onze webwinkel social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden. Meer informatie vind u ons cookiebeleid.

Webshop Software Woocommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor mijn.host. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. mijn.host heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. mijn.host is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Betalingen: Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

E-boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-Boekhouden Wij delen uw naam, adres en woonplaats gegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-Boekhouding gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Toegang klantaccount (optioneel)

Via een eigen klant account kun je toegang krijgen tot uw eigen klantomgeving waar u zelf uw persoonlijke gegevens kunt instellen, opgeven of wijzigen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet men zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord samen met uw persoonsgegevens. Zo hoeft u deze niet elke keer opnieuw in te vullen als u iets wilt bestellen en kunnen wij gemakkelijk contact met uw opnemen over u bestelling als dat nodig is.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van nieuwe producten, acties en persoonlijke tips en adviezen op basis van uw aankoop. Bijvoorbeeld via email of social media. Hier geef u echter wel eerst altijd zelf toestemming voor.

Contactformulier en nieuwsbrief (optioneel)

Wij bieden via onze webwinkels de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een formulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om u vraag te behandelen. u kiest zelf welke gegevens u daarbij aan ons verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dat nodig is om goed en volledig antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking. Verder maken wij gebruik van nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met u toestemming toegevoegd aan de lijst van inschrijvingen.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming voor gevraagd.

Geen publicatie

Wij publiceren uw klant- of persoonsgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel maakt gebruik van advertenties.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Daarnaast worden er ook cookies geplaatst door derden die door ons zijn ingeschakeld. Bij uw eerste bezoek aan onze webwinkel, ziet u een pop-up met betrekking tot de cookies. Hiermee gaat u automatisch akkoord als u verder gaat op onze webwinkel. U kunt deze cookies altijd en op ieder moment verwijderen via je eigen browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze webwinkels dan niet meer optimaal werken. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, kunt u de privacy verklaringen van deze partijen bekijken (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

Google Analtytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkels gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google niet toe om de verkregen data te gebruiken voor andere Google diensten. IP-adressen laten wij anonimiseren.

Beveiliging

U bestelt bij ons altijd veilig. Wij maken gebruik van een beveiligde SSL-verbinding, waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert. Bovendien zijn uw persoonsgegevens afgeschermd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te werken, inclusief de garantietermijn. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een aantal jaar voor de beschreven statistische doeleinden. Daarna worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom is het belangrijk om deze privacyverklaring geregeld lezen, zodat u altijd op de hoogte bent van de wijzigingen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pool Equipments op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze Contactgegevens

Pool Equipments Achter de Molen 1A 6051EV Maasbracht Nederland Contact(at)poolequipments(dot)nl Contactpersoon voor privacy zaken Tel: (+ 31) 0475 -712094